Междуведомствена работна група предписа ремонт на мост и обезопасяване на писти в Пирин

Междуведомствена работна група от представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, Дирекция „Национален парк „Пирин“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ дава предписания на концесионера „Юлен“ АД да извърши ремонт на мост и обезопасяване на ски писти в Пирин. Експертите извършиха оглед и проверка на обектите днес. Мостът е на река Бъндерица и беше засегнат през есента на миналата година в резултат на обилните валежи, като предизвика задръстване и наводнение. Предвижда се подмяна на съществуваща скара от дървени трупи на моста, повдигане на мостовата конструкция чрез надграждане на съществуващите устои и укрепване на речното корито.

Комисия за определяне вида на ски пистите, която извършва и проверки за тяхната безопасност към Министерство на туризма е дала препоръки от 18. 05. 2016 г. за обезопасяването на опасни участъци от две писти – „Чалин валог-2“ и „Балканиада“ в ски зоната с център Банско.

Междуведомствената работна група констатира, че трябва да бъде извършено насипване и подравняване на опасен терен на ски пистата „Чалин валог 2“, тъй като на мястото има рязка промяна на наклона, съчетано със силно стеснение и остър завой.

В два участъка на ски пистата „Балканиада“ трябва да се извърши подравняване на терени. В единия има оръдие за изкуствен сняг. При реализацията на корекциите, оръдието ще остане в обхвата на пистата, което ще създаде реални предпоставки за инциденти. В тази връзка е предвидено изместване на шахтата на оръдието от сегашното й местоположение на безопасно място в самия край на трасето на писта „Балканиада.

МОСВ стриктно ще следи за изпълнението на дейностите в Национален парк „Пирин“ и ако те не бъдат извършени в определения срок до началото на зимния сезон, концесионерът „Юлен“ АД ще бъде санкциониран.