Работна среща между ръководствата на ДНП Пирин и БТС

       Днес на 18.07.2017г. бе проведена работна среща между ръководствата на Дирекция „Национален парк Пирин” и на  Българския туристически съюз – Зорница Радонова и Мирослав Дачев.

       В границите на Национален парк „Пирин” попадат 9 хижи, стопанисвани от Българския туристически съюз. БТС разполага с най-много туристически обекти / хижи / на територията на парк „Пирин”.

       На работната среща се обсъдиха въпроси свързани с:

  1. Предприемане на мерки за подобряване на условията за пребиваването на посетителите в туристическите обекти на територията на Национален парк „Пирин”.
  2. Поддържане на маркираните пътеки, съгласно утвърдения правилник за маркиране на туристически пътища,  утвърден от БТС.
  3. Отстраняване на неточности в надписите на част от указателните табели по маркираните пътеки за хижите, в района на х. „Демяница”.
  4. Уточняване на местата за устройване на райони за нощуване на открито, около хижите, както и нерешени въпроси относно собствеността на БТС върху част от туристическите обекти.

  Предвижда се нова среща в  края на август, на която ще присъстват и членове на туристическите дружества на прилежащите територии на Национален парка „Пирин” за обсъждане на текущи и сезонни въпроси, свързани с настоящия туристически сезон.