СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за заемане на длъжността: младши експерт ’’Административно – наказателни постановления’’, в отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, към Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ – 1 щатна бройка към Дирекция ’’Национален парк Пирин ’’.h » Read more

1 24 25 26 27 28 34