ТУРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ В БАНСКО

Делегация на турската Метрополитан Община Ерзурум е на двудневно
посещение в община Банско. Визитата е в рамките на заключителния етап
на общия проект „Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната
среда”, между двете общини.
Като част от програмата гостите от Турция разгледаха Посетителския
информационен център на Национален парк Пирин в гр. Банско.

 

 

инж. Николина Ангелинина
старши експерт към Д „НП Пирин“
тел. 0884323245