Съобщение

Уведомявам всички заинтересовани лица, че Дирекция „Национален парк Пирин” удължава срока за прием на заявления за паша  на територията на Парка  до 14 април 2020г.

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, заявленията се приемат само по електронен път на адрес: dnp@pirin.bg

Телефони за контакт на парковите офиси:

 Д ”НП Пирин”– тел.:0899866438

ПУВихрен тел.: 0899 866 402

ПУБезбогтел.: 0899 866 410

ПУСинаница тел.: 0899 866 430

ПУКаменицател.:0884484846

٭Срокът за прием на зявления може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 РОСЕН БАНЕНСКИ

 Директор Дирекция „Национален парк Пирин“