Съобщение

            От 12.09.2022 г. , Дирекция „Национален Парк Пирин” ще приема Заявления за издаване на разрешително за ползване на дървесина от местното население.

Заявленията  ще  се  приемат както следва:

 

– ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА ДИРЕКЦИЯ „НП ПИРИН“ НА АДРЕС УЛ.„БЪЛГАРИЯ“ №4, тел. за връзка 0749/88204

Всеки делничен ден от 9.00 – 17.30 ч.

 

– ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК „ВИХРЕН”  В  КИП  „ДРАГОСИНОВ  ЧАРК“

От 09.00ч. до 13.00ч.;

Лице за контакт инж. Петър Петров – гл.инспектор на ПУ „Вихрен”, тел. за връзка 0899866402;

 

-ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК  „БЕЗБОГ” В ОФИСА  НА АДРЕС,

ГР.ДОБРИНИЩЕ, УЛ. „ТЪРГОВСКА” №41

От 09.00ч. до 13.00ч.;

Лице за контакт инж.Любомир Тренчев – гл.инспектор на ПУ „Безбог”, тел. за връзка 0899866410;

 

– ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК  „БАЮВИ ДУПКИ”  В  ОФИСА  НА АДРЕС,

ГР.РАЗЛОГ, ПЛ. „15.09.1903” №12

От 09.00ч. до 13.00ч.;

Лице за контакт инж.Мариян Попадийн –гл.инспектор на ПУ „Баюви дупки”, тел. за връзка 0899866404;

 

– ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК  „КАМЕНИЦА И ТРИТЕ РЕКИ”  В  ПИЦ „САНДАНСКИ“ НА АДРЕС, ГР.САНДАНСКИ,  УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” №26

От 09.00ч. до 13.00ч.;

Лице за контакт инж.Елена Топузова – началник отдел „Контрол и охрана“ тел. за връзка 0899866439;

 

– ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК  „СИНАНИЦА”  В  ОФИСА  НА АДРЕС,

ГР.КРЕСНА, УЛ. „МАКЕДОНИЯ” №194

От 09.00ч. до 13.00ч.;

Лице за контакт Тодор Георгиев –гл.инспектор на ПУ „Синаница”, тел. за връзка 0899866430;

 

                                                                                        инж. Валери Мечев

                           Директор  Дирекция „Национален Парк Пирин”