Прием на заявления за паша на домашни животни на територията на Национален парк „Пирин“ за 2022г.

Уведомявам всички заинтересовани лица, че Дирекция „Национален парк Пирин” започва приема на заявления за паша  на територията на Парка в срок от 15 април до 29 април 2022 г.

Образец на заявление и указание за попълване могат да се получат в офисите на Дирекция „Национален парк Пирин“. Заявлението може да бъде изтеглено и от тук.

Заявления ще се приемат в Централния офис на Дирекция „Национален парк Пирин” в гр. Банско, ул. “България” № 4 или по електронен път, подписано и сканирано или с електронен подпис на e-mail: dnp@pirin.bg

Телефони за контакт на парковите офиси:

Д ”НП Пирин”– тел.: 0898 779943

ПУ“Вихрен” –  тел.: 0899 866 402

ПУ“Безбог” – тел.: 0899 866 410

ПУ“Синаница” –  тел.: 0899 866 430

ПУ“Каменица”–  тел.:0899 866 423