СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със срутване на скални отломъци по път от м. „Кариерата“ до х. Демяница, в отдел 150 е, находящ се на територията на „Национален парк Пирин“ е издадена Заповед №РД 198/29.12.2020г. на Директора на Дирекция НП „Пирин“, относно временна забрана за движение на МПС, до почистване на участъка, с цел осигуряване безопасността на посетителите.