Съобщение относно начина за събиране на диворастящи плодове, билки и гъби

Дирекция „Национален парк Пирин“ уведомява всички посетители, че на територията на парка могат да се събират диворастящи плодове, билки и гъби само за лични нужди!!!

Нормите, съгласно действащия План за управление са следните:

1) Диворастящи плодове, с изключение на тези от лечебните растения, за лични нужди –

количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден – до 4 кг;

2) Билки, за лични нужди – количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва:

а) корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;

б) стръкове – до 1 кг;

в) листа – до 0,5 кг;

г) кори – до 0,25 кг;

д) цветове – до 0,1 кг;

е) семена – до 0,1 кг;

ж) плодове – до 4 кг;

з) пъпки – до 0,25 кг;

и) талус – до 0,5 кг.

3) Гъби – за лични нужди – количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките

на един ден – до 3 кг;