Съобщение за издаване на разрешителни за паша

Уведомявам всички заинтересовани лица, че Дирекция „Национален парк Пирин” започва издаването на разрешителни за паша  на територията на Парка от 12.05. 2021г.

 

Тук можете да се запознаете със списъка на лицата, на които е разрешено издаването на разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален Нарк „Пирин“ за 2021 г

 

 Адреси и телефони за контакт на парковите офиси:

 Д ”НП Пирин”– гр. Банско, ул. „България” №4, тел.:0899 866 438

ПУВихрен – гр. Банско, КИП Драгостинов чарк, ул. „Пирин“ №106, тел.: 0899 866 402

ПУБезбог – гр. Добринище, ул.”Георги Димитров” № 41,

тел.: 0899 866 410

ПУСинаница – гр. Кресна , ул. “Македония” № 194 А,

тел.: 0899 866 430

ПУКаменица– гр. Сандански, Посетителски информационен център, улица „Никола Вапцаров“ №26, тел.:0899 866 404

 

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

 Директор Дирекция „Национален парк Пирин“