Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ проверяват случай с намерена мъртва дива коза на територията на парка

На 06.09.2022 г., в социалните мрежи/ фейсбук / е публикувана снимка на убита дива коза и информация, че тялото е намерено в района на седловина Премката, (между вр. Кутело и вр. Вихрен), на територията на Национален парк „Пирин“.

Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ са извършили проверка на терен на 7 септември по подадения сигнал и са установили в непосредствена близост до туристическа пътека мъртва женска дива коза, която е обезглавена. Причината за смъртта не е известна към момента и ще бъде установена след извършване на експертиза. Своевременно са информирани Районно полицейско управление – Банско и Окръжна прокуратура Благоевград. По разпореждане на разследващия полицай в момента се извършват действия по сваляне на трупа на животното и предаването му за извършване на експертиза.

Дирекция „Национален парк Пирин” строго осъжда всяко нарушение срещу защитени видове на територията на националния парк и полага всички усилия да не се случват такива инциденти.

Молим всички посетители, свидетели на нарушения на територията на Национален парк „Пирин”, да сигнализират на следните телефони:

Дирекция „Национален парк Пирин”, „Зелен“ телефон – 0898779942 и тел.: 074988204

ПУ „Вихрен” – гр. Банско, тел.: 0899 866 402

ПУ „Баюви дупки ” – гр. Разлог, тел.: 0899 866 404

ПУ „Каменица“ и „Трите реки“– гр. Сандански, тел.: 0884 484 846

ПУ „Синаница” – гр. Кресна, тел.: 0899 866 430

ПУ „Безбог” – гр. Добринище, тел.: 0899 866 410

Дивата коза (Rupicapra rupicapra) е вписана в Червената книга на България, с природозащитен статус в България: застрашен подвид (EN) – Еndangered. Даден таксон принадлежи към тази категория, когато има много висок риск от изчезване поради малки популации, фрагментирано разпространение, изолация и/или бързо намаляване (численост или площ на разпространение).

Дивата коза – Rupicapra rupicapra (*) е екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), за който се прилагат разпоредбите на чл. 278 д от Наказателния кодекс, който гласи: „Който законно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от Европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3, към ЗБР, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 5 000 до 20 000 лв.