Световен ден на околната среда 2022

#OnlyOneEarth

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда – най-значимия международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда. Честването ще премине под мотото „Само една планета“ с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.2022 г. е исторически крайъгълен камък за световната екологична общност. Тази година се отбелязват 50 години от Конференцията на ООН за жизнената среда на човека, проведена през 1972 г., която се счита за първата международна среща по въпросите на околната среда. Конференцията в Стокхолм от 1972 г. стимулира създаването на министерства и агенции по околната среда по целия свят и поставя началото на множество нови глобални споразумения за колективна защита на околната среда. В тазгодишния Световен ден на околната среда има приемственост: преди 50 години Стокхолмската конференция също е била на тема „Само една планета“. Посланието остава толкова важно днес, колкото е било и тогава.           

Тук можете да прочетете за събитие и кампания на световения ден на околната среда 2022 г.

      Повече за Световния ден на околната среда ‘2022 под мотото „Само една планета“