Проведена научно-пещерна експедиция в циркус „Бански суходол“

В периода от 22.08.2020 г. до 06.09.2020 г., в продължение на 16 дни, беше проведена научно-пещерна експедиция в района на циркус „Бански суходол“, на територията на Национален парк „Пирин“.

 

В експедиция „Бански суходол 2020 г.” взеха участие 24 души от следните клубове: СПК „Академик“ – София; ПК „Хеликтит“ – София, ПК „Под ръбъ“ – Церово; ПКСУ „София“; Българско пещерно дружество (БПД); ПК „Искър“ – София; ПК „Пълдин“ – Пловдив и ПК „Clubul de Speologie Politehnica“ Клуш – Румъния.

 

Приоритетно пещерната експедиция продължи изследването на пещерите и пропастите в циркус „Бански суходол“ и по-точно на система БС № 9-11. Направени са много теренни обходи и картирания на трасета, меандри и т.н.

 

По време на пещерна експедиция „Бански суходол 2020“ бяха проведени полеви изследвания за установяване на видовия състав на представителите на разред Ръкокрили (order Chiroptera). Записани бяха звуци пред пещерите БС № 9-11, БС № 30, БС № 38 и поставени орнитологични мрежи в базовия лагер на 2300 м/н.в. и пред пещера БС № 30 на 2500 м/н.в.

Бяха установени общо 8 вида прилепи от едно семейство- Семейство гладконоси (family Vespertilionidae): Голям нощник (Myotis myotis); Остроух нощник (Myotis blytii); Нощник на Натерер (Myotis nattereri); Трицветен нощник (Myoti emarginatus); Мустакат нощник (Myotis mystacinus); Мустакат нощник на Давиди (Myotis davidii); Бехщайновият нощник (Myotis bechsteinii); Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus)