Получени възражения, във връзка с проекта на План за паша и ползването на сено на територията на Национален парк Пирин“ за 2022г.

Заповед за назначаване на комисия за разглеждане на възражения във връзка с проекта на План за паша и ползването на сено на територията на Национален парк Пирин“ за 2022г.

Тук можете да прочетете получените възражения във връзка с проекта на План за паша и ползването на сено на територията на Национален парк Пирин“ за 2022г.