Открита лекция на тема „Дивата коза в Национален парк „Пирин“ – властелинът на скалите“ се проведе в Посетителския център в гр. Банско

Със събитието беше поставено началото на поредица от открити лекции, представящи  биоразнообразието на Национален парк „Пирин“. Откритите лекции са част от инициативите на Д „НП Пирин“ за отбелязване 60-тата годишнина от създаването на защитената територия.

Специалният лектор на събитието бе Янко Янков – възпитаник на Тракийския университет – специалност „Животновъдство“ и магистър по „Биоразнообразие, екология и консервация“ от ПУ „Паисий Хилендарски“. Янков е докторант в Тракийския университет и също така работи по проекти, свързани с опазването на околната среда. Интересите му са насочени предимно към опазването на планинските копитни животни и едрите хищници, както и техните местообитания, затова и всяка свободна минута прекарва в планината и в изследването на тези животни.

Пред присъстващи Янков представи общи сведения за биологията, етимологията, числеността и разпространението на вида Балканска дива коза (Rupicarpa rupicarpa Balcanica). Бяха представени и последните резултати от проведено научно изследване на ендопаразитите по дивата коза.

Лекцията продължи с представяне на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Част от инициативата бе и проведеното обучение на терен. Група от паркови служители и гости на събитието посетиха националния парк, където наблюдаваха стадо диви кози и приложиха на място методиката за мониторинг на дивата коза.

Поредицата, посветена на 60 – тата годишнина от създаването на Национален парк „Пирин“ ще продължи с открита лекция на тема „Пеперудите в НП „Пирин“.