Мониторинг на дивата коза на територията на Национален парк „Пирин“

В изпълнение на мониторингови дейности, предвидени в Плана за управление, на 09.07.2020 год. бе проведена традиционната пролетна таксация на дивата коза на територията на Национален парк „Пирин”.

Участниците в преброяването – паркови експерти и охранители, бяха разпределени по двойки на 15 групи за цялата територия на парка.

Преброяването бе осъществено съгласно методиката на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България, при добри метеорологични условия и много добра видимост. Освен чрез пряко наблюдение на стадата диви кози, бяха регистрирани следи и екскременти по време на обхода по предварително набелязаните маршрути.