Информация относно паша на домашни животни на територията на НП Пирин за 2022 г.

Тук можете да се запознаете с информация във връзка с предстоящото извършване на контрол от страна на дирекциите на националните паркове на броя на животни разрешени с годишните разрешителни за паша.