Информационна среща „Летен туризъм в Национален парк „Пирин“ 2022г.

На 28 април в Посетителския център в гр. Банско се проведе информационна среща на тема „Летен туризъм в Национален парк „Пирин“ 2022г.”. На срещата присъстваха инж. Валери Мечев – директор на Д“НП Пирин“, Сашка Въчкова – зам.-кмет на община Банско, представители на организации и сдружения на местния туристически бизнес.

Акцент в разговора бяха възможностите, които Националният парк предоставя за осъществяване на различни видове туризъм през лятото. Пред участниците в срещата беше демонстрирано безплатното мобилно приложение за туристи на НП Пирин и неговите функционалности. Бяха разгледани действащите режими и норми в защитената територия, както и основните проблеми, които могат да възникнат през летния туристически сезон.

Страните изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството помежду си и реализиране на общи проекти, свързани с развитието и популяризирането на летния туризъм в Пирин.