Защита на личните данни

Тук можете да се запознаете с политиката за прозрачност на дирекция „Национален парк Пирин“ за обработване на лични данни