Дирекция „Национален парк Пирин” отбелязва Европейския ден на „Натура 2000” – 21 май

„Натура 2000 в България“ ще гостува в Посетителския център на Национален парк „Пирин” в гр. Банско.

Посетителите ще могат да видят атрактивни фотографии на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на „Зелени Балкани“.

Идеята на изложбата е да популяризира значението на европейската екологична мрежа „Натура 2000“ в България като важен инструмент за опазването на най-ценните природни места у нас, както и да привлече обществена подкрепа за дълготрайната им защита.

Близо 35 процента от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитени зони за опазване на дивите птици и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Изложбата ще остане до средата на месец юли 2022.