Дирекция „Национален парк Пирин“ отбеляза Световния ден на Земята

На 22 април – Световния ден на Земята служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ почистиха традиционно подходите към защитената територия и местата за отдих. Ученици от ПЛТГ „Никола Вапцаров“  се включиха към групата в гр. Банско.

31 чувала с отпадъци бяха събрани от петте паркови участъка.

Включете се в инициативите за отбелязване на Деня на Земята, като съберете отпадъците около Вас, докато се наслаждавате на дейностите си на открито.

Споделете Вашата история или историята на Вашата общност и полаганите усилия за опазване на околната среда.